Čuva li se tako najbolje vizualni identitet središnje Istre? Općina Pićan postrožila prostorni plan, kuće moraju imati kosi krov!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eli Mišan, odgovorna voditeljica izrade prijedloga plana iz tvrtke Urban plan d.o.o., prezentirala je na ovotjednog sjednici općinskog vijeća Općine Pićan prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, te iznijela najvažnije izmjene koje se Odlukom o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan predlažu.

Napomenula je da su u tijeku postupka prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela, razmatrani zahtjevi građana za izmjene građevinskih područja, te provedene dvije javne rasprave. Zahtjeva građana pristiglo je oko 120, od čega ih je velika većina i usvojena.

Kraća rasprava uslijedila je nakon što je voditeljica Mišan objasnila kako je županijski Zavod za prostorno uređenje iznio stav kako bi se sve stambene građevine mogle graditi samo s kosim krovovima, kako bi se očuvao vizualni identitet (središnje) Istre. Po tome, ravni krovovi mogu biti samo na zgradama ugostiteljsko-turističke (tu ulaze i kuće za odmor) ili poslovne namjene.

Sada u prostornom planu uređenja Općine Pićan stoji:

„Stambena građevina može imati kose krovne plohe s pokrovom kanalicama ili sličnim materijalom, uz nagib krovnih ploha 18-24°, odnosno krovovi mogu biti djelomično ravni do najviše 30% ukupne tlocrtne površine građevine, uređeni kao neprohodni ili prohodni (terasa) sa odgovarajućim pristupom i zaštitom u skladu sa posebnim propisima.”

Nakon kraće rasprave, Odluka je usvojena jednoglasno s devet glasova „za“.

Pročitajte još...