Pored naselja Boškari dovršena obnova crkve Sv. Marije “od trih kunfini”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Povodom dovršetka obnove trijema crkve sv. Marije Sacijane, poznatije kao sv. Marija od „trih kunfini“, smještene pored naselja Boškari, na povijesnoj tromeđi Barban – Svetvinčenat – Vodnjan, upriličeno je, u nedjelju 24. rujna, misno slavlje i blagoslov koje je predvodio porečki i pulski biskup u miru mons. Ivan Milovan, a prisustvovali su uz župnika vlč. Darka Zgrablića i svečenici iz Župe Svetvinčenat, te načelnik Općine Svetvinčenat i brojno mnoštvo koje je s nestrpljenjem dočekalo ponovno stavljanje crkve u službu.

Nakon prošlogodišnje 1. faze konzervatorsko-restauratorskih radova koja je obuhvaćala uklanjanje krova trijema i restauraciju nosivih stupova, ovog su rujna 2. fazom dovršeni radovi montaže istih stupova, rekonstrukcija krova trijema s pokrovom od kanalica, te sanacija preslice i zidova.

Radove je izvodila tvrtka s višegodišnjim iskustvom u provedbi zaštitnih radova Kapitel d.o.o. iz Žminja, a projekt je realiziran suradnjom Župe Sv. Vinka – Svetvinčenat, Općine Svetvinčenat i Konzervatorskog odjela u Puli, uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske koje je Programima zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2022. i 2023. godini za sv. Mariju Sacijanu osiguralo više od 50.000,00 eura.

Ova crkva smatra se jednim od najstarijih svetvinčentskih svetišta; prema predaji postojala je već u VII. st., a u sadašnjem je obliku sagrađena u 17. st., stoga je kontinuirano ulaganje i podrška Ministarstva kulture i medija RH značajna za njeno očuvanje, kao i za brojna kulturna dobra na području Općine Svetvinčenat.

Pročitajte još...