Skupština usvojila Proračun Istarske županije za 2024. težak preko 207 milijuna eura, župan Miletić prihvatio šest amandmana oporbe!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na današnjoj 22.sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Pazinu, usvojen je Proračun Istarske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, težak 207.721.000,00 eura. Podsjetimo, proračun objedinjuje planove 75 proračunskih korisnika (64 korisnika i 11 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) s planom koji provode upravna tijela Istarske županije.

Od planiranog iznosa, dio koji provode tijela Istarske županije iznosi 74.029.088,26 eura ili 35,6 %, a dio koji provode proračunski korisnici iznosi 133.691.911,74 eura ili 64,4 % ukupnog proračuna.

Usvajanju Proračuna, prethodilo je čitanje pristiglih amandmana, ukupno njih 16, s time da je njih devet pristiglo van roka.

Župan Boris Miletić je prihvatio šest od sedam u roku pristiglih amandmana klubova vijećnika i vijećnika:

  1. Izgradnja i revitalizacija brownfield prostora-farme u općini Sv. Petar u šumi, u iznosu od 100.000,00 EUR (Amandman Kluba vijećnika HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE)
  2. Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava i UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) u naselju Karojba, Općina Karojba, u iznosu od 75.000,00 EUR (Amandman Kluba vijećnika HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE)
  3. Obnova zgrade Općine Karojba, u iznosu od 25.000,00 EUR (Amandman Kluba vijećnika HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE)
  4. Zaštita životinja na području Istarske županije, u iznosu od 30.000,00 EUR (Amandman Kluba vijećnika HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE)
  5. Uređenje školskog igrališta PŠ Vižinada, u iznosu od 100.000,00 EUR (vijećnik Marko Ferenac – SDP)
  6. Razvoj turističkih projekata na manje razvijenim područjima, u iznosu od 45.000,00 EUR (vijećnik Marko Ferenac – SDP)

Dodatni amandman koji je prihvaćen uputio je župan u svojstvu predlagača, a odnosi se na Održavanje lokalne ceste LC 50051 (dionica Ponte Porton – Antonci – Livade). Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja na dionici državne ceste DC 44 zatvorena je dionica od Ponte – Portona do raskrižja Livade – Motovun.

Na temelju prepoznatog interesa građana i obrtnika župan je predlažio osiguravanje dodatnih sredstava Županijskoj upravi za ceste IŽ u iznosu od 350.000,00 EUR, na temelju šire zajedničke inicijative za sufinanciranje žurnog pojačanog redovnog održavanje (asfaltiranja) lokalne ceste LC 50051, dionica Ponte Porton – Antonci – Livade kao trenutno najkraće veze dolinom rijeke Mirne između sjeverozapadne i sjeverne Istre za lokalno stanovništvo, odnosno za vozila čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tona.

Spomenimo i da je na današnjoj sjednici svečano prisegnula vijećnica Lea Štifanić (IDS-DDI), a koja je zamijenila vijećnika Alena Gržinića, uslijed stavljanja mandata u mirovanje.

Tijekom aktualnog sata postavljeno je pitanje kada će bit raspisan natječaj za ravnateljicu/ravnatelja Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije, na što je resorni pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinzan odgovorio da će isti biti raspisan u siječnju.

Na upit o broju upisanih učenika u osnovne i srednje škole u šk. g. 2023./2024. pročelnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricia Percan rekla je da u srednjim školama nema odstupanja, ali je zabilježen porast upisa u strukovne škole. Što se, pak, osnovnih škola tiče upisanih prvašića je za 30-ak više u odnosu na lani.

Vijećnik Mario Bratulić se osvrnuo na dugoročno rješavanje pitanja modela nagrađivanja uspješnih i darovitih učenika, na što je župan Boris Miletić kazao da se pitanje školstva i uspostave kvalitetnijeg kurikuluma poteže već duži niz godina, a za što je nadležno resorno Ministarstvo.

„Slažem se da se ponekad stječe dojam da su unutar sustava nadareni učenici zapostavljeni. Prihvaćam vašu inicijativu i skupa s Upravnim odjelom za obrazovanje razmotrit ćemo što kao Županija možemo učiniti. Vjerujem da postoji prostora za napredak, pa vas možemo o tome obavijestiti“, rekao je župan podsjetivši na to da je Županija uvela Program građanskog odgoja i obrazovanja i zavičajnu nastavu.

Nadalje, izvješteno je da je ugradnja tri dizala u zgradu Društvenog centra Pula (Žuta škola) dovršena, a kako je kazala pročelnica Percan zgrada je ogroman kompleks u koju Županija kontinuirano ulaže. Prije dvije godine je tako zamijenjena cijela vanjska stolarija, a predstoji još uređenje suterena.

Pročitajte još...