Objavljen Javni natječaj „IKT potpore – Istarska županija 2023.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
FOTO: Pexels

Istarska županija je danas objavila Javni natječaj pod nazivom „IKT potpore – Istarska županija 2023.“ (pod rubrikom „Natječaji“) u cilju jačanja digitalne transformacije malog gospodarstva kroz poticanje uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja te poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u području Informacijsko i komunikacijske tehnologije (IKT).

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog natječaja  osigurana su u proračunu Istarske županije za 2023. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za gospodarstvo u iznosu od 142.997,54 eura.

Nepovratne potpore male vrijednosti dodjeljuju se putem dvije mjere:

Mjera 1.  DIGITALNA TRANSFORMACIJA MALOG GOSPODARSTVA

1.1        Uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja za jačanje digitalizacije poslovanja

1.2.      Jačanje digitalnih vještina zaposlenika

Mjera 2.  POTICANJE KONKURENTNOSTI I RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U  PODRUČJU IKT SEKTORA

2.1. Sufinanciranje istraživanja i razvoja novih IKT proizvoda/usluga

2.2. Sufinanciranje daljnjeg rasta i razvoja postojećih IKT proizvoda/usluga

Korisnici mjera mogu biti subjekti malog gospodarstva koji su utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ili Zakonom o zadrugama uz uvjet da su u cijelosti u privatnom vlasništvu, posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije.

Najniži iznos potpore u obje mjere je 1.000,00 eura dok je najviši iznos 6.000,00 eura. Potpora može iznositi maksimalno do 50 % vrijednosti prihvatljivih troškova.

Troškovi se priznaju ako su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do predaje zahtjeva.

Prijave se mogu  podnijeti isključivo putem elektroničke pošte: potpore-ikt@istra-istria.hr.

Rok za dostavu istih počinje danom objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Istarske županije, a bit će moguć do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada 2023. godine. 

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem elektroničke pošte: potpore-ikt@istra-istria.hr.

Pročitajte još...