Ana, Željka, Ani, Luka i Roberta novi su članovi Savjeta mladih Grada Pazina

Facebook
Twitter
LinkedIn

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine utvrđuje da su s Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina na izborima održanim 31. ožujka 2022. godine, u Savjet mladih Grada Pazina izabrani:

1   Članica: ANA BRUBNJAK
Zamjenica članice: IDA BAĆA

2. Članica: ANI LONDERO
Zamjenik članice: JURA KATALINIĆ

3. Članica: ŽELJKA NEFAT
Zamjenica članice: ROBERTA LANČA

4 . Član: LUKA SPAHIĆ
Zamjenik člana: JOSIP ČANČAR

5 . Članica: ROBERTA ŠPOLJARIĆ
Zamjenica članice: LUCIJA JEDREJČIĆ

Mandat članova Savjeta mladih Grada Pazina traje tri (3) godine.

Pročitajte još...