Grad Pazin poziva na dostavu podataka – procjenjuje se šteta od prirodne nepogode

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uslijed obilnih padalina koje su krajem rujna 2022. godine zahvatile područje Grada Pazina te posljedično izazvale brojne odrone i klizanje zemljišta, odnosno štetu na privatnoj i javnoj imovini (građevine, oprema, zemljište, višegodišnji nasadi i sl.), Grad Pazin pokreće proceduru za utvrđivanje uvjeta za proglašene prirodne nepogode.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da podatke o nastaloj šteti dostave Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN preuzeti na portirnici gradske uprave, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati  ili  putem linka na web stanici Grada Pazina https://www.pazin.hr/

Obrazac je potrebno popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na adresu gospodarstvo@pazin.hr, odnosno dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za financije i ITU mehanizam, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin

Sve potrebne informacije i pitanja oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na broj telefona 052/635-107 ili putem e-mail adrese: gospodarstvo@pazin.hr

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je proglašena prirodna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka pazinsko Povjerenstvo za procjenu šteta procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko oni postoje, izvijestiti gradonačelnicu koja će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19), županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Rok za dostavu podataka je do 13. listopada 2022. godine.

Pročitajte još...