Kamen Pazin europskim i vlastitim sredstvima gradi fotonaponsku elektranu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najveća pazinska tvrtka Kamen dobila je lijepu “čestitku” krajem prošle godine kada su joj odobrena sredstva za projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu pilana Kamen Pazin“ oznake K.K.04.1.1.03.0358.  koji traje do 30. lipnja 2023. godine.

Odobrena sredstva su značajna, od čega su ona dobivena vanjskim financiranjem čak 56 %. Ukupna vrijednost projekta je 13.810.605,78 HRK,  od toga bespovratna sredstva iznose 7.701.932,12 HRK. Razliku će financirati društvo Kamen d.d. iz vlastitih sredstava, ujedno i nositelj projekta, obzirom na činjenicu da se predviđa godišnja ušteda u proizvodnom pogonu od 752.284,01 kwh te vlastita proizvodnja iz obnovljivih izvora energije od 1.152.818,01 kwh, tako da će se društvu otvoriti slobodna sredstva za financiranje razlike do pune vrijednosti projekta.

Osnovni cilj ovog projekta je smanjiti potrošnju za 30,24% u proizvodnom pogonu te za 76,39% na mehaničkoj radionici tvrtke Kamen d.d. u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe projekta. Jednako tako cilj je povećati udio korištenja obnovljive energije u bruto potrošnji energije za 1.152.818,01 kwh/god te smanjiti emisiju CO2 za 603,28543 t/god.

 

Mjere i aktivnosti su vrlo interesantne, pa ćemo ih nabrojiti:

1.Izgradnja fotonaponske elektrane , ukupne instalirane snage 253,80 kw. Elektrana će proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu, sve sa ciljem vlastite potrošnje većine proizvedene energije i prodaje eventualnog „viška“ energije HEP ODS-u.

2. Modernizacija sustava rasvjete koja će obuhvatiti proizvodni pogon Pilana Kamen Pazin, a kojom će se smanjiti instalirana snaga rasvjetnih tijela, vršno opterećenje, potrošnja isporučene električne energije i proizvodnja stakleničkih plinova predmetnog prostora.

3. Izmjena u dijelu tehnološkog procesa paljenja kamena pri čemu se planira ugradnja nove automatske linije za paljenje kamenih i granitnih ploča, koja je energetski učinkovitija.

4. Kompenzacija jalove energije podrazumijeva ugradnju uređaja za kompenzaciju jalove snage na mjestima gdje za to postoji potreba. Kao najprikladnije rješenje pokazala se ugradnja kondenzatorskih baterija. Osim što se time smanjuju gubici i poboljšavaju energetske prilike u mreži, smanjuju se i troškovi jer ne treba plaćati prekomjerno preuzetu jalovu energiju.

5. Ugradnja sustava za frekventnu regulaciju – riječ je o ugradnji elektronskih uređaja koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinkronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksne vrijednosti, u promjenjive veličine. Korištenjem frekventnog regulatora za kontroliranje brzine motora može se uštedjeti i do 70% energije.

6. Ugradnja sustava za nadzor potrošnje energenata kojom je predviđeno upravljanje i nadzor nad energentima u proizvodnom pogonu Kamen d.d. Obzirom da cijena energenata i vode kontinuirano raste, sve je veća potreba za njihovim racionalnim trošenjem. Konkretno, u sva mjerila potrošnje energenata i vode ugrađuje se oprema za daljinsko očitanje. Sva mjerenja prate se u realnom vremenu i tako se osigurava bolje upravljanje potrošnjom praćenih energenata i vode.

7. Zamjena postojećih neučinkovitih kompresora kojima će se stare kompresorske stanice zamijeniti novim vijčanim kompresorom. Zamjenom će se postići smanjenje potrošnje električne energije u prosjeku za 50%.

8. Instalacija sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju hale mehaničke radionice koja se nalazi unutar proizvodnog kompleksa. Trenutno se za grijanje cijele hale koristi termogen koji za pogon koristi lož ulje ekstra lako. Projektom je predviđena zamjena postojećeg uređaja za grijanje hale sa dizalicom topline Zrak-Voda.

Na ovaj način doprinosi se povećanju konkurentnosti društva Kamen d.d. i učinkovitijem korištenju energije u proizvodnim industrijama Republike Hrvatske. I radnici i građani imat će čišći okoliš.

Projekt je odobren na temelju Odluke o sustavu upravljanja praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021-2026., Programa dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima, te Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“, potpisan je ugovor 21. prosinca 2021. godine između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i tvrtke Kamen dioničko društvo  za proizvodnju i obradu kamena.

Ugovor za ovaj projekt kojem je trajanje od 21. rujna 2020. do 30. lipnja 2023. godine su tada potpisali Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić, u ime Provedbenog tijela, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Siniša Kukić i u ime Kamen d.d. Aleksandra Krebel Kostrenčić.

 

Pročitajte još...