PAZI(N) PRORAČUN: Građanke i građani odlučuju o raspodjeli 505 tisuća kuna!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Grad Pazin započinje s provedbom novog, devetog po redu ciklusa projekta „Pazi(n) proračun!“. Ovim projektom nastoji se potaknuti građane i građanke da se aktivno uključe u proces raspolaganja dijelom gradskog proračuna za 2023. godinu, u skladu s potrebama u zajednici.

Pozivaju se stoga  građani i građanke Grada Pazina da od 17. lipnja do 15. srpnja 2022. godine osobno, e-mailom ili poštom dostave Gradu Pazinu prijedloge malih komunalnih akcija za koje smatraju da ih je potrebno provesti na području njihovog mjesnog odbora u 2023. godini.

Što je mala komunalna akcija?

Mala komunalna akcija odnosi se na gradnju, uređenje i/ili održavanje manjih objekata u gradskom vlasništvu kojima se poboljšava komunalni standard na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, primjerice manji dijelovi mjesne mreže za priključke; zelene površine; parkovi i dječja igrališta; putovi; nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti i sl.

Minimalna vrijednost podnesenog prijedloga koji će ući u kategoriju prijedloga o kojima se glasa iznosi 3.000 kn, a maksimalna vrijednost 30.000 kn. Potiču se prijedlozi koji, ako je moguće, uključuju mobilizaciju zajednice, odnosno volonterski doprinos u dijelu izvedbe projekta.

Kako se uključiti i tko ima pravo uputiti prijedloge malih komunalnih akcija

Svaki građanin ili građanka Grada Pazina ima pravo uputiti najviše dva prijedloga koji se podnose na obrascu „Prijedlog male komunalne akcije“   koji možete preuzeti ovdje Obrazac Prijedlog Male komunalne akcije  ili u gradskoj upravi Grada Pazina.

Svaki prijedlog mora biti supotpisan od najmanje 5 građana ili građanki s prebivalištem u mjesnom odboru za koji se predlaže komunalna akcija. U slučaju slanja većeg broja prijedloga od strane istih podnositelja, uzet će se u obzir prva dva poslana prijedloga.

Prijedlozi se zaprimaju do 15. srpnja 2022. godine, e-mailom na: financije@pazin.hr; poštom ili osobno na: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom „Pazi(n) proračun“. Prijedlozi koji ne pristignu u navedenom roku neće biti razmatrani.

Analiza prijedloga, javne rasprave  i odlučivanje

Nakon isteka roka za dostavu prijedloga, pri čemu će gradske službe analizirati svaki pristigli prijedlog (mogućnost provedbe, potrebna financijska sredstva i sl.), gradski službenici predstavit će analizu pristiglih prijedloga tijekom javnih rasprava koje će se na jesen održavati po mjesnim odborima iz kojih su pristigli prijedlozi. Na raspravama će se pregovarati i glasati samo o komunalnim akcijama koje su prijavljene sukladno uputama. Nakon prezentacije i argumentacije, prisutni građani i građanke glasanjem će odlučiti koje će komunalne akcije biti uvrštene u prijedlog Proračuna za 2023. godinu.

Građani i građanke će tako na javnim raspravama direktno glasati o načinu utroška ukupno 505.000,00 kuna, od čega je za mjesne odbore Kršikla, Zamask, Kašćerga i Grdoselo predviđeno po 35.000,00 kn, za mjesne odbore Zarečje, Zabrežani i Beram po 40.000,00 kn, za mjesne odbore Lindar, Heki i Trviž po 45.000,00 kn, a za mjesne odbore Stari Pazin 50.000,00 kn i Pazin 60.000,00 kn.

Vrijednosti samog projekta

Pazi(n) Proračun! je projekt od kojeg višestruke koristi ostvaruju Grad Pazin i građani i građanke Pazina. Projekt pridonosi unaprjeđenju međusobnih odnosa i jačanju socijalnog kapitala u mjesnim odborima. Pritom građani i građanke utječu na uređenje svog mjesnog odbora, dok predlaganje i raspravljanje ujedno spadaju i u konzultativni proces vezan za formiranje proračuna Grada u budućem razdoblju.

Pročitajte još...