Dječjem pazinskom vrtiću “Olga Ban” odobren novi projekt, za stručne kadrove čak 12 edukativnih mobilnosti

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin odobren je novi KA122-SCH projekt pod nazivom Jačanje ustanove i pojedinca za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja.

Projekt traje 16 mjeseci, od 20.06.2022. do 19.10.2023., a usmjeren na jačanje ustanove i pojedinca za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja kroz 12 mobilnosti, stručna osposobljavanja u Europi.

Ciljevi projekta su:

  • jačati stručne pedagoške vještine i podignuti kapaciteti za kritičko promišljanje te implementaciju inovativnih elemenata i dobrih praksi u odgojno-obrazovnom radu ustanove
  • jačati psihološku otpornost i otvorenost za stjecanje i primjenu novih iskustva i znanja djelatnica
  • jačati komunikacijske i digitalne kompetencije djelatnica za sudjelovanje u europskom prostoru odgoja i obrazovanja.

Odgojiteljice i stručne suradnice dječjeg vrtića Pazin ciljeve će ostvarivati kroz 3 aktivnosti praćenja rada (job shadowing). Posjetiti će Dječji vrtić „Najdihojca“ u Ljubljani, Predškolsku ustanovu „Naša Radost“ u Subotici i Dječji vrtić Principe Valiente u Valenciji. To su sve vrtići s kojim već postoji suradnja i koji su bili na praćenju rada u Pazinu.

Osim praćenja rada, djelatnice vrtića će otići i na devet stručnih osposobljavanja u trajanju od 5 do 7 dana, a koji će se odvijati u Reykjaviku, Amsterdamu, Reggio Emiliji, Firenzi, Barceloni, Palermu, Pragu i na Tenerfima gdje će se naše odgojiteljice educirati o „outdoor i mindfulness“ aktivnostima za rad s djecom, korištenju foto i video tehnologije u radu s djecom, radu s djecom iz autističnog spektra, poticanju jezičnih vještina kod djece, o igrama za cjeloviti razvoj djeteta, o dobrobiti odgajatelja za dobrobit djece, upravljanju emocijama i emocionalnoj inteligenciji te o upravljanju stresom i izbjegavanju „burnout-a“.

Sve će naučeno prenositi na ostale odgojno-obrazovne djelatnice u vrtiću kroz interna stručna usavršavanja (radionice, zajednice učenja), ukratko će predstaviti stečena znanja i iskustva na odgojiteljskom vijeću, web stranici vrtića te kroz pisanje stručnih radova. Svaki sudionik će upotpuniti i Europski kovčežić, mobilno didaktičko sredstvo koje sredstvo za upoznavanje zemalja koje smo posjetili.

Svaki sudionik koji posjeti pojedinu zemlju donijeti će razglednicu, mapu i/ili neki mali suvenir te osmisliti jednu ili više didaktičkih igara kako bi kroz igru, djeca upoznavala neka osnovna obilježja tih zemalja i razvijala svjesnost da živimo u Europi. Sklapat će i nove e-Twinning projekte s drugim vrtićima u Europi, obogaćivati odgojno-obrazovni rad novim sadržajima i aktivnostima.

Osim konkretnih kompetencija koje će djelatnice steći na edukaciji razvijati će i svoje digitalne i komunikacijske kompetencije, posebice komunikaciju na stranom jeziku. Također, širiti će osobne granice i vidike, graditi pozitivne odnose i veze s kolegicama iz svog vrtića, ali i iz drugih zemalja.

Erasmus+ projekti općenito pridonose razvoju profesionalnih vještina, ali i unapređenju osobnog rasta i razvoja. Smatramo da će dječji vrtića „Olga Ban“ Pazin ovim projektom povećati svoju internacionalizaciju, otvorenost prema van te jačati svoje kapacitete za sudjelovanje u Europskom prostoru odgoja i obrazovanja kroz buduće Erasmus+  i druge projekte.

Pročitajte još...