Načelnik Goran Hrvatin održao izlaganje stanovnicima Općine Tinjan o aktualnim i planiranim projektima

Facebook
Twitter
LinkedIn

U Tinjanu u Domu mladih, 17. ožujka održan je zbor građana na temu aktualnih i planiranih projekata Općine Tinjan.  U svom izlaganju načelnik Goran Hrvatin osvrnuo se na realizirane projekte iz područja društvene i komunalne infrastrukture, komunalnog gospodarstva te na održane manifestacije u proteklom razdoblju.

U okviru pitanja komunalnog održavanja apelira na propisno odlaganje otpada jer se nailazi na jako puno odbačenog otpada u prirodi. Općina je nabavila spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za sva kućanstva te je više od 80% spremnika i preuzeto od strane krajnjih korisnika dok će se ostatak podijeliti početkom turističke sezone. Nabavljeno je i 100 kompostera koje građani mogu preuzeti u Općini do isteka zaliha, a postaviti će se i novi spremnici – zvona za staklo na 15-tak zelenih otoka.

Od novih projekata koji se planiraju istaknuo je uređenje parka i parkirališta u Kringi, uređenje parkirališta u Mofardinima, uređenje parkirališta u Tinjanu sa okretištem za školski autobus, dovršetak 3. faze Kuće istarskog pršuta, rekonstrukciju krova zgrade nekadašnje škole u Muntrilju, rekonstrukciju i opremanje društvenog doma Depiera u centru Tinjana  i dr.

Također se osvrnuo i na sustav odvodnje za područje Općine Tinjan koji se projektira u nekoliko faza kao dio sustava aglomeracije središnje Istre (faza 1. Tinjan, faza 2. Kringa, faza 3. Muntrilj, faza 4. starogradska jezgra Tinjana). Od strane predstavnika Udruge Zavičajna zbirka Enriko Depiera i Udruge mladih Općine Tinja ukratko su predstavljene planirane aktivnosti i ciljevi udruga.

Također je na dnevnom redu bilo predstavljanje zaprimljenih inicijativa pokretanja ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Tinjan od strane predlagatelja inicijativa i to za područje poslovne zone i turističkog punkta Jelovci, područje poslovne zone Butori, područje turističkog punkta Muntrilj te zahtjev za formiranje reciklažnog dvorišta građevinskog otpada sa deponijom za odlaganje intertnog otpada u Bašićima.

Načelnik je najavio da će Općina nastojati i dalje organizirati ovakve skupove radi detaljnijeg informiranja javnosti, mogućnosti rasprave i razmjene mišljenja između općinske uprave i mještana Općine Tinjan te ostalih dionika.

Pročitajte još...